Kennismakingsdag

In één dag maak je via verschillende invalshoeken kennis met deze manier van zingen. Je doet ervaringen op met het klankgeoriënteerd zingen, op zoek naar uitbreiding klank en vrijheid in het zingen.
Ook geschikt voor mensen die geinteresseerd zijn in de ontwikkeling van de spreekstem.

Voor deelname is geen zangervaring vereist. Samen zingen en alleen zingen wisselen elkaar af. Er is plaats voor 10 tot 16 deelnemers. De totale dag wordt door twee docenten verzorgd, waarbij we een groot deel van de dag in twee groepen uiteen gaan.

Er is ruimte voor individuele- en groepservaringen met aandacht voor de klank, het oor en het strottenhoofd. We leggen de basisprincipes uit van deze methode die tot doel heeft met zo min mogelijk inspanning een vrije klank te ervaren. In een canon zoeken we naar overdracht van de klank in het zingen van repertoire.

Er staat momenteel geen kennismakingsdag gepland.